Presale


לארגון שלך יש צרכים ייחודיים. כך גם ללקוחות שלך.
אנו ב Docomotion מבינים זאת ומבקשים לסייע לך בקבלת החלטה מושכלת ותואמת בדיוק לצרכיך.
תחום ה Output Management הינו תחום רחב מאד ואפשרויות ההטמעה בארגון הן רבות ומגוונות.
כדי לאפשר לך להבין היכן אתה נמצא ביחס למתחרים שלך וביחס למקובל בשוק, כדי להבין מה נדרש ממך כדי להטמיע מערכת מתקדמת ואפילו כדי להבין מהן אבני הדרך למימוש מדורג וחסכוני, אנו מציעים את שירותי מחלקת ה PRESALE שלנו.
מחלקת ה PRESALE כוללת צוות מומחים ומאחד ניסיון של עשרות שנות אדם בתחום. תהליכי ה PRESALE מבוצעים במקצועיות וביעילות וזאת כדי להפחית למינימום את ההפרעה למהלך העבודה השוטף.
השירות כולל :

ניתוח מצב קיים והצגת פערים אל מול המקובל בתחום בארץ ובעולם

 • ניתוח צורכי הארגון בתחום הפלט – לרבות צרכים עתידיים
 • בחינת מוכנות הארגון לרגולציות הרלוונטיות בתחום הפלט
 • בחינת התאמת הפתרונות הקיימים בארגון לצרכיו בתחום
 • בחינת הארכיטקטורה והטופולוגיה הממומשת
 • ניתוח הממצאים והצגת הפערים

POC – ביצוע הוכחת יכולת אל מול צורכי הארגון

 • תכנון ה POC וקביעת מדדים להצלחה
 • בניית תבניות והקמת תשתית לצורכי POC
 • ביצוע POC קצר, מדוד וממצה
 • ניתוח התוצאות והצגתן לארגון

בניית מפת דרכים ואבני דרך למימוש תשתית Output Management

 • בניית תכנית אב לאור השלבים הקודמים
 • קביעת סדרי עדיפויות למימוש התכנית מבחינת מוצרים, מערכות, תבניות וכו'
 • תכנית Coexistence לעבודה במקביל בשלב הביניים
 • קביעת אבני דרך לבחינת התהליך ולמעקב התקדמות

תהליך מתודי ומובנה, המבוצע על ידי מומחים, מאפשר ללקוחותינו להבין את משמעויות המוצר ויתרונותיו ובונה חיבור מיטבי בין FreeForm לגורמים המעורבים בארגון שיעסקו בביצוע הפרויקט בשלב המאוחר יותר.
התהליך קצר, מקצועי, חסכוני בתקורה ניהולית ומסייע ללקוח לקבל החלטה מושכלת בבחירת הפתרון ובאופן הטמעתו.

צור קשר