רכיבי הריצה

רכיב מנוע הפקה – FreeForm Runtime

רכיב ה- FreeForm Runtime הינו רכיב הליבה המרכזי של המערכת בסביבה התפעולית (סביבת ריצה) במערך המחשוב הארגוני.
תפקידו העיקרי של הרכיב הינו לקלוט את שדר הנתונים הגולמיים מהיישומים השונים באמצעות מערך מגוון של ממשקים (ראה "רכיבי אינטגרציה"), לשלב את הנתונים בצורה דינאמית בתבנית הפלט הרצויה תוך כדי הפעלה של הלוגיקה העסקית הרלוואנטית, להפיק את תוצרי הפלט הנדרשים בפורמט הרצוי ולהפיץ אותם בערוצי ההפצה שהוגדרו.
יישומים ותשתיות המשתמשים בשירותי רכיב ה- FreeForm Runtime לצורך הפקה והפצה של תוצרי פלט, יכולים לשלוט בצורה פרמטרית גמישה ופשוטה בתצורת ההפעלה של הרכיב בכל הפעלה והפעלה כך שניתן להתאים באופן אישי (Personalize) את תוצר הפלט לזהות הלקוח התורן. בו בזמן, הרכיב מאפשר שימוש בהגדרות ברירות-מחדל של הפרמטרים השונים במקרים בהם אופן הפקתם של תוצרי הפלט צריכה להיות אחידה (כמובן, תכולת התוצרים שונה מלקוח ללקוח).
רכיב ה- FreeForm Runtime גמיש ביותר בכל הקשור לתצורות בהן ניתן לפרוש אותו במערך המחשוב הארגוני. הרכיב יכול לפעול הן בתחנות קצה, הן בשרתים מקומיים והן בחוות שרתים מרכזית המספקת שירותים לכלל מערך המחשוב הארגוני (תמיכה מלאה ב- Virtualization), כולל את היכולת לשלב בין תצורות הפרישה השונות בהתאם לצרכים המשתנים של הארגון.
העובדה שניתן לקשר את רכיב ה- FreeForm Runtime בכל תצורות הפרישה שלעייל לנקודה מרכזית בה מאוחסן מערך תבניות הפלט השונות, מבטיחה לארגון אחידות גרסאות מלאה של תוצרי הפלט בכל ערוצי ההפצה בכל רגע נתון ומאפשרת לשלב בתוצרים השונים מסרים שיווקיים אחידים (One Voice) ובזמני תגובה קצרים (Time to Market).

טכנולוגיה

רכיב ה- FreeForm Runtime מושתת רובו ככולו על טכנולוגית .NET תוך שיבוץ רכיבים שפותחו בסביבת C++ על מנת להגיע לביצועים מיטביים. הרכיב תומך באופן מובנה בהפעלה בסביבה מרובת מעבדים וליבות, תוך שימוש ב- Multi-Threading לצורך מיקבול תהליכים בצורה יעילה ובשקיפות מלאה ליישומים השונים.
הרכיב פועל ברמת Native בסביבת 64 Bit בתאימות מלאה לתצורת החומרה המקובלת כיום בשימוש בשרתים ולעיתים, אף בתחנות הקצה. יחד עם זאת, ניתן להפעיל את רכיב ה- FreeForm Runtime גם בסביבת 32 Bit שעדיין מקובלת מאד בשימוש בחומרה של תחנות קצה.
רכיב ה- FreeForm Runtime חושף בבסיסו ממשק C++ Win API המאפשר הפעלה ישירה מיישומים שפותחו בסביבות C++, VB 6.0, VB.NET, C#, Java, Python ואחרות. ממשק ה- API (המסופק כ- SDK עם התיעוד הנלווה) משמש כבסיס לכל מגוון הממשקים המסופקים עם המערכת (ראה "רכיבי אינטגרציה").

ארכיטקטורה

התרשים שלהלן ממחיש באופן סכמתי את הארכיטקטורה הפנימית של רכיב ה- FreeForm Runtime:

צור קשר